Unsko-Sanski kanton

Pomoć za nezaposlene 2022 – USK

3 Minute čitanja
100 km naknada za nezaposlene

Vlada Federacije BiH je uspostavila paket pomoći za nezaposlene osobe, koji podrazumijeva naknadu od 100 KM po nezaposlenoj osobi.

Donosimo informacije o proceduri za primaoce naknade sa službenih stranica zavoda za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona.

Ko ima pravo na naknadu?

Pravo na naknadu imate ako ste osoba koja je imale status nezaposlene osobe na dan 31. august 2022. godine pri nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje u Federaciji BiH. Pravo na naknadu imate i ako ste 31. augusta imali status nezaposlene osobe, ali ste se nakon tog datuma zaposlili. Ako ste se prijavili kao nezaposlena osoba nakon ovog datuma, nemate pravo na ovu naknadu. Razlog zbog kojeg je uzet 31. august kao referentni datum jeste činjenica da je paket pomoći donesen u septembru mjesecu, a posljednji referentni podaci koji su se mogli koristiti jesu od 31. augusta 2022. 

Ko nema pravo na naknadu za nezaposlene?

Pravo na ovu naknadu nemate ako ste već tokom ljeta 2022. godine dobili pomoć u iznosu od 100 KM od Vlade Federacije BiH po nekom drugom osnovu (pripadnici boračke populacije, civilne žrtve rata i neratni invalidi). 

Ko isplaćuje naknadu?

Naknadu isplaćuje nadležna kantonalna služba za zapošljavanje (tzv. „biro“). Naknadu ne isplaćuje Federalni zavod za zapošljavanje, niti Vlada Federacije BiH. Vlada Federacije BiH jedino osigurava sredstva iz Budžeta Federacije BiH za ovu namjenu, a ova sredstva će biti uplaćena kantonalnim službama za zapošljavanje, koji poslije naknadu isplaćuju na račun korisnika.

Koji su rokovi bitni za primaoce naknade?

Naknada od 100 KM će biti isplaćena do 30. novembra 2022. godine, na bankovne račune korisnika naknada. Dužni ste dostaviti ovaj podatak najkasnije do 30. oktobra 2022. godine. U slučaju da do tog datuma ne dostavite valjan podatak o bankovnom računu, gubite pravo na naknadu.

Šta je valjan podatak o bankovnom računu? 

U obavezi ste dostaviti podatak o računu (potvrdu iz banke uz zahtjev koji možete preuzeti lično u prostorijama Biroa rada ili na Web stranice Službe za zapošljavanje USK , popuniti podatke koji se traže kod kuće i predati lično uz potvrdu iz banke u Biro rada) na koji možete primiti uplatu, i to do 30. oktobra 2022. godine. U suprotnom, gubite pravo na naknadu.

U kojoj fazi se trenutno nalazimo?

Nadležna tijela okončavaju postupak finalne liste osoba koje imaju pravo na naknadu. Ove liste će, putem Federalnog zavoda za zapošljavanje, biti dostavljene kantonalnim službama za zapošljavanje. One su dužne podnijeti zvaničan zahtjev Vladi Federacije BiH, na osnovu tih listi, kojima će zahtijevati isplatu iz Budžeta Federacije BiH za ove namjene. Nakon toga će kantonalne službe biti u mogućnosti isplatiti pojedinačne naknade svim korisnicima, najkasnije do 30. novembra 2022. godine.

Kako izgleda zahtjev za isplatu novčane naknade?

ZAHTJEV ZA ISPLATU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

(zahtjev dostupan u Birou rada i na linku )

Broj zahtjeva: ___________ popunjava Biro rada (unosi se redni broj sa spiska u excel tabeli)

LIČNI podaci (popunjava podnosilac zahtjeva), čitko ŠTAMPANIM SLOVIMA
Prezime (ime oca) ime*

Telefon broj*
e-mail*
JMBG*

Broj transakcijskog računa*

Naziv banke u kojoj je otvoren transakcijski račun*

Datum dostave podataka Birou rada
Svojeručni potpis nezaposlene osobe kojim prihvaća odgovornost za tačnost datih podataka *


Zahtjev se podnosi lično u Borou rada po mjestu gdje se vodite u evidenciji nezaposlenih osoba uz ličnu kartu i potvrdu iz banke
Obrada podataka (popunjava Biro rada nakon zaprimanja zahtjeva i obrade podataka)
Podnositelj zahtjeva ima pravo na jednokratnu pomoć i nalazi se na spiskuDA
NE
Datum obrade podataka po dobijanju kionačnoh spiska i svojeručni potpis

——————————————————————————————————-

Popunjava Biro rada i uručuje stranci

POTVRDA O ZAPRIMANJU ZAHTJEVA ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Broj iz evidencije zaprimljenih podataka: ___________ (unosi se redni broj sa spiska u excel tabeli), uručuje se podnositekju Zahtjeva

Ime i prezime podnositelja zahtjeva

Potpis primatelja zahtjeva, MP

Datum dostave podataka

NAPOMENA: Nakon što Vlada F BiH izvrši provjere po spisku koji je dostavila Služba za zapošljavanje novac će biti prebačen Vama na račun koji ste dostavili . Odgovorni ste za tačnost podataka koje ste dostavili. Potvrdu ste obavezni čuvatikao dokaz da ste predali Zahtjev.

Download zahtjeva

Preporučujemo članak dječiji doplatak 2022

Vezane objave
Unsko-Sanski kanton

Na GP Izačić do daljnjeg će se saobraćati samo jednom trakom

1 Minute čitanja
Ovim putem obavještavamo javnost da je Granična policija BiH, 8. septemba 2023. godine, zaprimila informaciju od MUP-a Republike Hrvatske da će se…
Unsko-Sanski kantonKultura

Kladuško ljeto 2023

1 Minute čitanja
“Kladuško ljeto 2023” počinje u subotu, 15. jula i trajaće do 5. augusta kada će manifestaciju zaključiti Krajiški teferič. Obuhvatit će brojne…
Unsko-Sanski kanton

Elvedin Sedić (PoMak) novi gradonačelnika Bihaća

1 Minute čitanja
PoMak je proglasio pobjedu svog kandidata za gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića. Iz ove stranke je došao i prethodni gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji…