Zakoni u BiH

Zakon o radu FBiH

66 Minute čitanja
Odredbe članova 150-155. Zakona o radu FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 26/2016, 89/2018 i 23/2020 – odluka US), prestaju da važe danom…
Čitaj više