HAK Kamere GP Maljevac granični prijelaz uživo. Provjeri trenutno stanje na graničnom prijelazu Maljevac i planiraj svoje putovanje.

Popis sadržaja

GP Maljevac kamere

gp Maljevac1

Kamera se učitava svakih 20 sekundi – Izvor: HAK

Kamere Maljevac

kamere gp Maljevac2

Kamera se učitava svakih 20 sekundi – Izvor: HAK

Bihamk kamera GP Maljevac

Bihamk kamera GP Maljevac

Kamera se učitava svakih 20 sekundi – Izvor: Bihamk

Preporučujemo link HAK kamere sa drugih graničnih prijelaza i autocesta:

Važne informacije za prelazak graničnih prijelaza BiH

Ukoliko putujete preko graničnih prijelaza u BiH, trebalo bi da ste upoznati o sljedećim pravima i obavezama koje imate kao fizička lica koja prelaze graničnu liniju.

U putničkom saobraćaju putnicima je zabranjeno da unose i iznose pojedinu robu. Međutim, prema važećim propisima koji reguliraju tu oblast, moguće je prenositi preko granice istu samo uz posjedovanje propisanih dozvola ili i u propisanoj količini, a to se prvenstveno odnosi na:

 • robu komercijalnog karaktera,
 • oružje, municiju i eksploziv (sportsko, lovačko, vojno),
 • kulturna dobra, antikvitete i umjetnička djela od historijskog i drugog značaja,
 • opojne droge, prekursore, otrove i druge opasne materije,
 • efektivni strani novac, vrijednosne papire i vrijednosnice,
 • zaštićene biljne i životinjske vrste,
 • lijekove,
 • žive životinje uključujući kućne ljubimce,
 • bilje,
 • materijale čiji je sadržaj štetan uticaj za dobro i interese zemlje.

Uvjeti u vezi sa zdravljem životinja za nekomercijalni uvoz kućnih životinja u Bosnu i Hercegovinu i provoz preko njezinog teritorija, kao i pravila koja se primjenjuju na nadzor takvog kretanja propisani su Pravilnikom o uvjetima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz i provoz kućnih životinja („Službeni glasnik BiH“, br. 34/12).

Ovaj pravilnik primjenjuje se na:

 • kućne životinje, i to: pse, mačke, pitome vretice, beskičmenjake (osim pčela i rakova), ukrasne tropske ribe, vodozemce, gmazove, sve vrste ptica (osim peradi) i
 • sisare: glodare i domaće kuniće koji se uzgajaju ili drže za društvo, rekreaciju, zaštitu ili pomoć čovjeku.

Nekomercijalno kretanje je kretanje kućnih životinja čiji broj ne prelazi pet životinja prilikom uvoza ili provoza preko teritorije Bosne i Hercegovine u pratnji njihovih vlasnika ili osobe koju je ovlastio vlasnik, a čiji uvoz ili provoz nije komercijalnog karaktera.

Za prelazak državne granice kućnih životinja neophodno je posjedovanje pasoša, a to je bilo koja isprava koja omogućava jasnu identifikaciju kućne životinje i koja uključuje stavke koje omogućuju provjeru njenog statusa.

Prilikom uvoza ili provoza psi, mačke i pitome vretice smatraju se identificiranim ukoliko nose:

 • a) jasno čitljivu tetovažu ili
 • b) sistem elektronske identifikacije (transponder).

Bez obzira na sistem identifikacije, neophodno je naznačavanje pojedinosti o imenu i adresi vlasnika životinje.

Kućne životinje moraju biti popraćene pasošem koji je izdao veterinar ovlašten od nadležnog organa države izvoznice, kojim se potvrđuje da je nad životinjom provedena validna vakcinacija protiv bjesnoće.

Kako bi se osiguralo da su kućne životinje, koje se uvoze na područje Bosne i Hercegovine ili provoze iz zemalja, podvrgnute identifikaciji, poduzimaju se sljedeće mjere:

 • a) ukoliko ima pet ili manje životinja, pregled popratne dokumentacije i utvrđivanje identiteta kućnih životinja provode službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH na odobrenim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini;
 • b) ukoliko ima više od pet životinja, uvoz je moguć samo na osnovu rješenja o nepostojanju zdravstveno-veterinarskih smetnji za uvoz koje izdaje Ured za veterinarstvo.

Prilikom uvoza ili provoza vlasnik ili osoba odgovorna za kućnu životinju službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH odgovornim za nadzor predočit će pasoš ili veterinarsko-zdravstveni certifikat kojim potvrđuje da životinja udovoljava uvjetima uvoza ili provoza.

Iz navedenog može se zaključiti da GPBiH nema nadležnost u vezi s kontrolom, pregledom dokumentacije kućnih ljubimaca prilikom prelaska granice.

Također, preporučujemo da se putnik informira o uvjetima prelaska i unosa robe za određenu državu sa obzirom na to da i u okviru EU predmetni propisi nisu identični.

FAQ – Najčešće postavljana pitanja za prelezak GP Maljevac

 • Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljana BiH?

  Za nositelja putne isprave državljanina BiH mlađeg od 14 godina, odnosno poslovno nesposobnu osobu nije potrebna punomoć/suglasnost za  putovanje u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja. Državljanin BiH mlađi od 14 godina mora posjedovati suglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog organa, ako putuje u pratnji drugog lica.

 • Da li državljanin BiH može s ličnom kartom putovati u Republiku Hrvatsku?

  Nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju, državljani Bosne i Hercegovine moraju da posjeduju važeću putnu ispravu (biometrijski pasoš) za ulazak i bezvizni boravak do 90 dana na teritoriji Republike Hrvatske.

 • Da li se državljanima Bosne i Hercegovine obavezno unosi otisak štambilja prilikom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine?

  Državljanima BiH nije obavezan unos otiska štambilja za ovjeru prelaska državne granice u putnu ispravu Bosne i Hercegovine. Na  lični zahtjev, može  se unijeti štambilj za ovjeru prelaska državne granice u njihovu važeću putnu ispravu pri ulasku ili izlasku iz Bosne i Hercegovine.

 • Mogu li dobiti potvrdu o prelasku državne granice Bosne i Hercegovine i na koji način?

  U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, potrebno je obratiti se službeniku za informiranje Granične policije Bosne i Hercegovine zahtjevom za dostavu podataka o prelasku državne granice. Vaš zahtjev bit će razmotren te će, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, biti doneseno rješenje. Na zvaničnoj veb-stranici GPBiH je vodič za pristup informacijama kojima raspolaže Granična policija Bosne i Hercegovine, kao i obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji je potrebno popuniti.

 • Da li mogu putovati u zemlje Evropske unije s pasošem koji ističe za manje od tri mjeseca? Koliko dana mogu boraviti i koliko mi je novca potrebno za namjeravani boravak u EU?

  Granična policija BiH nije nadležna za pitanja ulaska i boravka u drugim zemljama. Za sve uvjete ulaska i boravka u zemlji u koju putujete trebalo bi se obratiti nadležnim organima te zemlje koji će vam dati tačne informacije o uvjetima ulaska i boravka u toj zemlji.

 • Koji su dokumenti potrebni državljaninu BiH za prelazak državne granice BiH?

  Državljani BiH mogu preći državnu granicu sa važećim putnim ispravama. Putna isprava je važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji je izdao nadležni organ vlasti BiH, te važeća lična karta i drugi identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana. Državna granica Bosne i Hercegovine se ne može preći sa rodnim listom, zdravstvenom ili školskom knjižicom. Državljanin BiH koji ima državljanstvo neke druge države ne smatra se strancem na teriroriji BiH. Državna granica BiH smije se prelaziti samo na graničnim prelazima, u vrijeme i na način koji je u skladu s namjenom graničnih prelaza.

 • Da li maloljetni državljanin BiH može putovati u pratnji jednog od roditelja ukoliko drugi roditelj nije saglasan da dijete putuje?

  Zakonom o putnim ispravama propisano je da nosilac putne isprave državljanin BiH mlađi od 14 godina, može putovati u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja. Shodno navedenom, maloljetno dijete može prelaziti državnu granicu BiH u pratnji jednog roditelja, ukoliko posjeduje važeću putnu ispravu, te ukoliko ne postoje druge zakonske smetnje (zabrana ili ograničenja putovanja u inostranstvo, korištenja putne isprave za prelazak državne granice i sl.) izrečene od strane suda, centra za socijalni rad ili drugog nadležnog organa.  

 • Da li državljani BiH mogu koristiti važeću osobnu iskaznicu BiH kao putnu ispravu prilikom prelaska državne granice?

  Državljani Bosne i Hercegovine mogu koristiti važeću osobnu iskaznicu BiH kao putnu ispravu prilikom prelaska državne granice sljedećih zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisan međunarodni sporazum, i to: Republike Srbije, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Republike Albanije. Napominjemo da se osobna iskaznica BiH ne može koristiti kao važeća putna isprava prilikom putovanja u ili iz zemalja članica Europske unije, Schengenskog prostora ili drugih zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina nema potpisan međunarodni sporazum ili ugovor“.

 • Koji dokumenti su potrebni za vozilo registrirano u stranoj zemlji prilikom prelaska državne granice BiH?

  Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini je propisano da, kada upravlja motornim i priključnim vozilom, vozač mora imati kod sebe valjanu potvrdu o registraciji izdanu za to vozilo kao i policu obveznog osiguranja, a motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji i međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja vrijedi na području Bosne i Hercegovine (zeleni karton ili polica graničnog osiguranja) i dužan je pokazati na zahtjev policajca ili druge ovlaštene osobe. Motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji mogu sudjelovati u prometu na području Bosne i Hercegovine samo ako imaju valjanu potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice koje je izdalo nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano, kao i međunarodnu oznaku zemlje registracije.

 • Da li je prilikom prelaska državne granice BiH osobi koja upravlja motornim vozilom potrebno osiguranje od automobilske odgovornosti koje važi na području Bosne i Hercegovine (zeleni karton)

  Uputstvo o kontroli postojanja i valjanosti međunarodne karte o osiguranju motornih vozila“,  Biroa zelene karte u BiH, u režimu Multilateralnog sporazuma (MGA) podrazumjeva ukidanje kontrole zelenih karti prilikom ulaska u BiH za vozila sa registarskim tablicama iz država članica Sistema zelene karte.

  Napominjemo da u režimu zelene karte (ZK/IMIC), vozači motornih vozila sa registarskim tablicama pojedinih zemalja članica Sistema zelene karte i dalje imaju obvezu posjedovanja valjane zelene karte/IMIC-a prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu.

  NAPOMENA: Spisak zemalja država članica Sistema zelene karte potpisnica Multilateralnog sporazuma (MGA) i režima zelene karte (ZK/IMIC), možete pronaći na web-stranici Biroa zelene karte u BiH u sekciji „Aktuelnosti“, kao i druge detaljne informacije.

  Prilikom obavljanja graničnih provjera, u slučaju obveze posjedovanja, na zahtjev policijskog službenika, potrebno je na uvid predočiti važeću ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti (ZK/IMIC), u materijalnoj (printanoj) formi i isti nije moguće predočiti na mobitelu ili u drugoj elektronskoj formi.

  U slučaju da se prilikom obavljanja graničnih provjera utvrdi da vozač nema gore navedenu ispravu upućuje se da pribavi granično osiguranje, koje se može pribaviti na pojedinim  graničnim prelazima. Cijena graničnog osiguranja ovisi od cjenovnika osiguravajuće kuće.

 • Da li može u putničkom automobilu državnu granicu preći šest osoba, dvoje odraslih i četvero djece?

  Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je da je u motornom vozilu, osim u teretnom vozilu policije i oružanih snaga, dozvoljeno prevoziti onoliko osoba koliko je označeno u potvrdi o registraciji, na mjestima koja su za to predviđena.

 • Da li državljanin BiH može državnu granicu preći motornim vozilom s potvrdom o predaji za izdavanje nove vozačke dozvole jer je stara istekla?

  Motornim vozilom u saobraćaju na putu, može upravljati samo osoba koja ima važeću vozačku dozvolu, stranu vozačku dozvolu ili međunarodnu vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

 • Da li je potrebna punomoć za upravljanje tuđim motornim vozilom prilikom prelaska (ulaz/izlaz) državne granice Bosne i Hercegovine?

  U skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH nije propisana obaveza posjedovanja punomoći za upravljanje tuđim motornim vozilom, iz čega proizilazi da ista nije potrebna prilikom prelaska (ulaz/izlaz) državne granice Bosne i Hercegovine.

 • Da li je moguće preći državnu granicu sa isteklom saobraćajnom dozvolom, odnosno s potvrdom o predaji za izdavanje nove saobraćajne dozvole?

  Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je da kad upravlja motornim i priključnim vozilom, vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo.

  Obzirom na gore navedeno vozač koji upravlja motornim vozilom, prilikom prelaska državne granice BiH dužan je posjedovati važeću saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrda o produženju iste nije važeća.

 • Da li je prilikom prelaska državne granice BiH licu koji upravlja motornim vozilom potrebna vozačka dozvola i da li je strancu koji posjeduje stranu vozačku dozvolu potrebna međunarodna vozačka dozvola da bi se kretao na teritoriji BiH?

  Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano da motornim vozilom u saobraćaju na putu može upravljati samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu, stranu vozačku dozvolu ili međunarodnu vozačku dozvolu, odgovarajuće kategorije. Takođe, stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini ili državljanin Bosne i Hercegovine koji prebiva u inostranstvu za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini može upravljati vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine, na osnovu važeće strane vozačke dozvole ili međunarodne vozačke dozvole, izdate u skladu s odredbama Bečke konvencije o drumskom saobraćaju, koju je izdao nadležni organ strane države.

 • Posjedovanje CEMT dozvole

  CEMT dozvola je multilateralna dozvola na osnovu koje je dopušteno obavljanje međunarodnog prijevoza tereta između država članica Međunarodnog prometnog foruma (ITF) ili u tranzitu preko državne teritorije jedne ili više država članica ITF-a vozilima koja su registrirana u jednoj od država članica ITF-a, na osnovu koje je dopušteno obavljanje neograničenog broja vožnji u određenom periodu. Odredbama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, za vanlinijski međunarodni prijevoz roba je propisano da, kada se prijevoz roba obavlja kombinacijom vozila, dozvolu izdaje nadležno ministarstvo zemlje registracije vučnog vozila. Ova dozvola istovremeno važi i za prikolicu ili poluprikolicu, bez obzira gdje su registrirane.

 • Međunarodna vozačka dozvola

  Imajući u vidu da u određenim stranim zemljama državljani BiH imaju obvezu posjedovanja međunarodne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom u toj zemlji, obavještavamo vas da istu izdaju auto-moto klubovi/savezi i auto-moto društva, ovlašteni za izdavanje tih dozvola za države za koje je potrebna međunarodna vozačka dozvola te predlažemo da se za detaljnije informacije o navedenom obratite Auto moto savezu u Bosni i Hercegovini, Auto-moto savezu Republike Srpske  ili Bosanskohercegovačkom auto-moto klubu – BIHAMK , s obzirom na to da Granična policija BiH nije nadležna za predmetnu problematiku.

 • Koji su uvjeti za dobijanje pogranične propusnice za državljane BiH koji žive u pograničnom području sa Republikom Hrvatskom?

  Između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske potpisan je Sporazum o pograničnom prometu koji, uz ostalo, propisuje i izdavanje pograničnih propusnica. U skladu sa ovim sporazumom, stanovnici pograničnog područja Bosne i Hercegovine mogu podnijeti zahtjev za izdavanje pogranične propusnice nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji Republike Hrvatske, diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Za dodatne informacije možete se obratiti navedenim organima u vezi sa uvjetima i dokumentima potrebnim za dobijanje pogranične propusnice.

 • Mogu li stranci koji imaju odobreni boravak u Bosni i Hercegovini unositi oružje i municiju?

  Strani državljani stalno nastanjeni u BiH ili strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak u BiH na period duži od šest mjeseci mogu unijeti oružje i municiju u BiH u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o graničnoj kontroli, kao i drugim važećim zakonima u BiH, entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji prolaze kroz BiH mogu unijeti u BiH i iznijeti iz nje oružje i municiju ako za to imaju odobrenje koje je izdalo diplomatsko ili konzularno predstavništvo BiH u inozemstvu. Strani državljani koji privremeno ili stalno borave u BiH i napuštaju BiH mogu iznijeti iz BiH oružje i municiju samo na osnovu odobrenja koje izdaje mjesno nadležan organ unutrašnjih poslova u BiH.

 • Na kojim graničnim prijelazima može se prenijeti oružje uredne dokumentacije?

  Prijenos oružja i municije može se obaviti na svim međunarodnim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini. Oružje i municija ne mogu se prenositi preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj osim ako međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno.

 • Šta je potrebno da stranac unese lovačko oružje i municiju u Bosnu i Hercegovinu?

  Stranci koji dolaze u BiH radi lova obavezni su pokazati poziv lovačkog društva iz BiH i prijaviti lovačko oružje i municiju policijskim službenicima GPBiH prilikom prelaska državne granice. Ako podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu stranca, a isti ima odobrenje koje je izdao nadležni organ u zemlji iz koje dolazi, podaci o odobrenju, oružju i municiji bit će uneseni u putnu ispravu. Podaci o odobrenju, oružju i municiji koji su uneseni u putnu ispravu, na izlasku iz BiH se poništavaju. Ako podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu, a ta osoba nema odobrenje izdato od nadležnog organa u državi iz koje dolazi, policijski službenik GPBiH privremeno će oduzeti lovačko oružje i municiju i postupiti prema važećim zakonima kojima se regulira nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije u BiH.

 • Koja je procedura prijenosa oružja preko državne granice?

  Zakonom o graničnoj kontroli BiH propisano da se preko državne granice BiH  mogu prenijeti samo one vrste oružja i municije koje mogu biti držane i nošene u BiH.

  Državljani BiH i strani državljani koji unose ili iznose oružje i municiju u BiH dužni su ga prijaviti policijskim službenicima GP BiH prilikom prelaska državne granice na graničnom prelazu.

  Za unošenje oružja i municije u BiH potrebno je odobrenje nadležnog organa BiH izdato u skladu s važećim zakonskim propisima.

  Državljani BiH mogu iznijeti iz BiH oružje za koje posjeduju odgovarajuću dozvolu.

  Ako  prilikom prenosa oružja i municije lice ne posjeduje odobrenje za nabavku, odnosno dozvolu za držanje i nošenje oružja i municije izdato od nadležnog organa u BiH, policijski službenici GP BiH će privremeno oduzeti oružje i municiju i postupiti prema važećim zakonima kojima se reguliše nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije u BiH.

  Prilikom prenosa kratkog ili kratkocijevnog vatrenog oružja i municije preko državne granice Bosne i Hercegovine, policijski službenik GP BiH i carinski službenik UINO, zajedno vrše kontrolu i provjeravaju da li osoba koja prenosi oružje i municiju posjeduje odgovarajuće odobrenje izdato od nadležnog organa.

  Kada osoba posjeduje potrebnu dokumentaciju, popunjava obrazac zahtjeva za prenošenje oružja i municije preko državne granice, u tri primjerka, i predaje carinskom službeniku UINO na daljnje postupanje.

 • Da li se na državljanina BiH koji ima državljanstvo neke druge države odnose odredbe u pogledu ograničenja boravka u Bosni i Hercegovini?

  Zakona o strancima propisano je da se strancem na teritoriji Bosne i Hercegovine ne smatra državljanin Bosne i Hercegovine koji ima i državljanstvo neke druge države. Dakle, državljani Bosne i Hercegovine nemaju nikakvih ograničenja u pogledu boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine bez obzira na to da li ulaze u Bosnu i Hercegovinu ili izlaze iz nje s važećom putnom ispravom druge države.

 • Može li Granična policija BiH izdati vizu na granici?

  Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH su nadležna za izdavanje viza BiH, a samo u izuzetnim slučajevima vizu na granici može izdati Granična policija BiH. Shodno Zakonu o strancima ako to zahtjevaju razlozi sigurnosti Bosne i Hercegovine, humanitarni, ozbiljno profesionalni ili lični razlozi, vizu za kratkoročni boravak za jedan ulazak do 15 dana ili aerodromsku tranzitnu vizu može na granici izdati Granična policija BiH.

  Za postupak izdavanja vize na granici potrebno je:

  -        Važeća putna isprava, odnosno pasoš koji mora biti važeći najmanje tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska iz BiH ili u slučaju nekoliko posjeta nakon posljednjeg planiranog datuma odlaska iz BiH, koji ima najmanje dvije prazne stranice i izdat je u predhodnih 10 godina.

  -        Dokaze o nemogućnosti prethodnog podnošenja zahtjeva za izdavanje vize u nadležnom Diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH i razlozima neodgodivog ulaska u BiH.

  -        Ovjereno pozivno pismo na propisanom obrascu koji sadrži izjavu pozivaoca da na sebe preuzima obavezu da osigura smještaj, pokrije troškove liječenja i dr.

  Zahtjev za ovjeru pozivnog pisma podnosi se na propisanom obrascu u organizacionoj jedinici Službe za poslove sa strancima, po mjestu prebivališta pozivaoca. Rok važenja pozivnog pisma je 180 dana od dana ovjere.

  Graničnoj policiji BiH potrebno je dostaviti najavu dolaska (generalijski podaci, mjesto, vrijeme dolaska itd.) u čijem prilogu će se nalaziti  pozivno pismo ovjereno od strane Službe za poslove sa strancima, dokaz o nemogućnosti izdavanja vize u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH i kopije važećih putnih isprava.

  Navedeno je potrebno dostaviti blagovremeno kako bi nadležna organizaciona jedinica Granične policije BiH ocijenila ispunjenost uslova za izdavanje vize na granici.

  Napominjemo da posjedovanje vize ne predstavlja bezuslovno pravo na ulazak u BiH.

 • Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice stranog maloljetnog lica?

  Zakonom o strancima  propisano je da, stranac koji je mlađi od 14 godina i ima ličnu putnu ispravu može granicu BiH prelaziti u pratnji roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno lica koje je opunomoćeno da ga prati uz potpisanu i ovjerenu punomoć od roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, ili mora imati saglasnost od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ako putuje bez pratnje.

  Saglasnost ili punomoć sadrži: lične podatke o maloljetniku i zakonskom zastupniku ili staratelju, lične podatke o pratiocu maloljetnika ukoliko maloljetnik putuje s pratnjom, svrhu i vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini, vremenski period na koji se izdaje saglasnost ili punomoć i potpis davaoca. Ovaj dokument mora biti na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jeziku uz prijevod na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini koji je ovjerio ovlašteni sudski prevodilac.

  Smatra se da stranac maloljetnik posjeduje saglasnost zakonskog zastupnika ako:

  • putuje avionom i posjeduje popratnicu za putovanje maloljetnika koju je izdao operator aviona,
  • u sastavu je školske ekskurzije, a nalazi se na spisku učesnika ekskurzije koji je ovjerila nadležna školska ustanova, ili
  • učestvuje u sportskoj, kulturnoj ili sličnoj manifestaciji i nalazi se na spisku učesnika.
 • Kako stranac može dokazati posjedovanje sredstava za izdržavanje tokom namjeravanog boravka u BiH u smislu ispunjavanja uvjeta za ulazak u BiH?

  Zakonom o strancima postojanje sredstava za izdržavanje stranca dokazuje se na sljedeće načine:

  • posjedovanjem gotovog novca u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti;
  • posjedovanjem vidova bezgotovinskog plaćanja prihvaćenih od bankarskog sistema BiH ili sredstva koje omogućava podizanje novca u BiH ili garancije banke iz BiH koja priznaje bezgotovinske vidove plaćanja koje stranac posjeduje;
  • pozivnim pismom;
  • posjedovanjem dokaza o uplaćenom smještaju ili o organiziranom putovanju;
  • posjedovanjem drugih sredstava (nepokretne imovine u BiH na osnovu koje je moguće osigurati sredstva za izdržavanje za vrijeme boravka u BiH, sredstva na osnovu direktnih stranih ulaganja, proizvodno-tehničke saradnje ili kooperacije i slično).
 • Čiji državljani mogu, osim sa putnom ispravom, preći državnu granicu BiH i sa važećom ličnom kartom?

  Sa važećom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo, državljani zemalja članica Evropske unije, zemlja potpisnica Šengenskog sporazuma, Albanije, Andore, Crne Gore, Lihtenštajna, Makedonije, Monaka, San Marina, Srbije, Svete Stolice i Švicarske Konfederacije mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriji Bosne i Hercegovine od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.

  Napomena: Stupanjem na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije, odnosno nakon završenog prijelaznog razdoblja sa danom 31.12.2020. godine, državljani Ujedinjenog Kraljevstva ne mogu sa važećom osobnom iskaznicom ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno potrebno je posjedovanje važeće nacionalne putovnice prilikom prelaska državne granice BiH.

 • Koliko stranac može boraviti u BiH ako je državljanin zemlje koji su oslobođeni od obaveze pribavljanja vize za ulazak na teritoriju BiH?

  Zakonom o strancima propisano je da stranci koji su, u skladu s ovim zakonom, oslobođeni pribavljanja vize za ulazak na teritoriju BiH imaju pravo na ulazak i boravak u zemlji ukupno u trajanju do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumjeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka, ako drugačije nije određeno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorena strana.

  Ujedno vas obavještavamo da u vezi pitanja koja se odnose na  boravak stranaca u BiH detaljnije informacije možete dobiti u Službi za poslove sa strancima.

 • Koji je najmanji iznos sredstava potrebnih za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BIH?

  Vijeće ministara BiH svake godine do 31.decembra za sljedeću godinu, donosi Odluku kojom se utvrđuje najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH, te je za 2020. godinu utvrđen najmanji iznos od 150 KM kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH ili protuvrijednosti u stranoj konvertibilnoj valuti za svaki dan namjeravanog boravka.

 • Prijenos lijekova preko državne granice BiH

  Zakonom o spriječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga je propisano koji lijekovi se smiju prenositi preko državne granice ukoliko se u njihovom sastavu nalaze psihotropne tvari. Ovim Zakonom propisano je da lica koja prelaze državnu granicu Bosne i Hercegovine smiju posjedovati lijek koji sadrži psihotropnu tvar razvrstanu u tabele II i III samo na osnovu medicinske dokumentacije u količini neophodnoj za ličnu upotrebu u trajanju najviše od sedam (7) dana.

  Također, lica koja su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti prilikom prelaska državne granice izuzetno smiju posjedovati lijek koji sadrži tvar razvrstanu u tabele II ili III, na osnovu medicinske dokumentacije ili u količini neophodnoj za ličnu upotrebu u trajanju najviše do petnaest (15) dana.

  U tabeli II nalaze se tvari i biljke pod strogom kontrolom, dok se u tabeli III nalaze  tvari i biljke pod kontrolom. Tabele su sastavni dio Zakona o spriječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, a iste možete pronaći na web stranici: msb.gov.ba

  Napominjemo da je lice dužno uz predočenu medicinsku dokumentaciju isto prijaviti i carinskoj službi prilikom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine.

 • Koji su uslovi za prijevoz živih životinja (kućnih ljubimaca) preko državne granice BiH?

  Granična policija BiH nije nadležna za kontrolu prevoza živih životinja (kućnih ljubimaca) preko državne granice Bosne i Hercegovine.

  U skladu sa navedenim predlažemo da se obratite Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, od kojih će te dobiti detaljne informacije o uslovima i načinu prevoza životinja preko graničnih prelaza.

 • Zagreb GP Maljevac udaljenost?

  Udaljenost između Zagreba i GP Maljevac je 104 km.

Granični prijelaz Maljevac istorijat

Zajednički međunarodni cestovni GP Maljevac – Velika Kladuša između Hrvatske i BiH na prostoru Hrvatske svečano je otvoren 18.10.2005 godine.

Osnovni cilj projekta je smanjiti troškove u trgovini i prometu te suzbiti krijumčarenje robe i korupciju na graničnim prijelazima.

Vrpcu na graničnom prijelazu zajednički su prerezali hrvatski premijer Ivo Sanader i predsjednik Vlade Federacije BiH Ahmet Hadžipašić.

Ovim projektom Hrvatska je pokazala političku volju da surađuje s BiH i susjedima, ali i uštedjela izgradnjom jednog objekta, umjesto dva.

granicna policija Bosne i Hercegovine