Vijesti BiH

Novalić: Budžet FBiH sadrži sve elemente koji su neophodni za daljnju stabilizaciju ekonomije

6 Minute čitanja
fadil novalic foto

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić danas je na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH obrazložio ovogodišnji budžet Federacije BiH, kojeg je predložila Federalna vlada u iznosu  5,6 milijardi KM i veći je za 116 miliona KM ili za dva posto u odnosu na prethodnu godinu.

– Predloženi budžet sadrži sve potrebne elemente koji su neophodni za daljnju stabilizaciju naše ekonomije, zaštitu ranjivih kategorija, te stvara pretpostavke za ubrzani razvoj u budućnosti. Ključni je zadatak svake vlasti da nađe najbolju moguću ravnotežu između onoga što je potrebno, ali i onoga što je moguće, odgovorno i dugoročno održivo. Uvjeren sam da smo ovim budžetom uspjeli da nađemo jednu takvu ravnotežu – rekao je Novalić.

Prepoznavajući značaj poljoprivredne proizvodnje, te jačanja njene otpornosti, u budžetu je, kako kaže, prvi put planiran iznos od 106 miliona KM.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija je planirano 260 miiona KM kapitalnih transfera od čega je 229 miliona KM za  izgradnju autocesta i brzih cesta.

Kada su u pitanju naši putev, Novalić naglašava da će se završiti izgradnja novih dijelova autoputa na dionicama Tarčin – Ivan, te Ponirak-Vraca, ali će se početi i sa izgradnjom 60 kilometara autoputa na koridoru Vc, uključujući početak probijanja tunela Prenj.

– Također, počet ćemo sa izgradnjom dijela autoputa od Tuzle do Orašja koji će postati dio budućeg autoputa od Sarajeva do Beograda. Ubrzano se radi na izradi dokumentacije za početak radova na dionicama Široki Brijeg – Mostar i Bihać – Maljevac. U ovoj godini ćemo okončati radove na dvije poddionice i time kompletirati izgradnju jedne nove i moderne ceste od Stoca do Neuma ukupne dužine  oko 36 kilometara. Počet ćemo sa izgradnjom obilaznice u Živinicama na putu od Tuzle do Sarajeva, te sa izgradnjom brze ceste od Lašve do Nević polja koja prolazi kroz poslovnu zonu Vitez. Konačno, počet ćemo sa izgradnjom južne obilaznice Mostara. Ukupna vrijednost ovih radova je 120 miliona KM – rekao je Novalić.

Pored toga, izdvojeno je 20 miliona KM za izgradnju aerodroma Bihać i dodatnih 7,5 miliona KM za Željeznice Federacije u svrhu sufinansiranja izgradnje željezničke infrastrukture. Pored navedenog, predviđeno je i 6 miliona KM na ime unapređenja avioprometa Federacije BiH, odnosno aerodroma Mostar, Tuzla i Sarajevo (namjenska sredstva – putnička avi taksa).

– Ovo je vrlo značajno za oporavak našeg turizma i ispunjavanje potencijala Federacije BiH. Svjedoci smo uspostavljanja sve više novih linija i veza sa našom državom i želja nam je da se taj trend nastavi kako bi privukli još više posjetilaca i poslovnih ljudi – kaže Novalić.

Na razdjelu Federalnog ministarstva zdravstva i ove godine su predviđena sredstva za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji u ukupnom iznosu 75 miliona KM.

– Ovaj iznos predstavlja 1/3 sredstava neophodnih za implementaciju Zakona o konsolidaciji zdravstvenih ustanova u FBiH, o kojem će se također danas voditi rasprava. U protekle dvije godine borbe protiv pandemije, iz budžeta Federacije je ukupno izdvojeno 102,.5 miliona KM pomoći, za zdravstveni sektor – navodi Novalić.

Na razdjelu Zavoda za javno zdravstvo FBiH predviđeno je 10 miliona KM za nabavku vakcina za COVID.

Transferi za boračku populaciju, kako ističe, povećani su za 10 miliona. KM i ta povećanja se odnose na implementaciju zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja, transfer za implementaciju demobilisanih boraca-borački dodatak te na ime povećanja invalidnina. Kaže da će se navedena sredstva iskoristiti za implementaciju izmjene i dopuna zakona iz oblasti boračkih kategorija zbog usklađivanja osnovice na sličan način kao što je to predviđeno sa redovnim penzijama.

Na razdjelu Federalne direkcije robnih rezervi planirano je ukupno 20 miliona KM. Ova sredstva je predviđeno da se koriste u okviru seta mjera koje će biti usmjere prije svega na ograničavanje rasta cijena osnovnih životnih namirnica u FBiH.

– Uz to, iskoristi ćemo dizel gorivo iz naših robnih rezervi kako bismo pomogli našim poljoprivrednicima. Svaki registrirani poljoprivrednik koji je tokom pandemije dobio pomoć s federalnog ili kantonalnog nivoa će dobiti 50 litara goriva po hektaru zemlje, što je još jedna u nizu mjera koje provodimo kako bismo obuzdali rast cijena hrane – napomenuo je Novalić.

Na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike pored redovnih tansfera za finansiranje naknada civilnim žrtvama rata i neratnim invalidima planirana su sredstva u iznosu od 17,5 miliona KM na ime implementacije zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.

– Na ovaj zakon sam posebno ponosan jer prvi put roditelji stiču pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće koja od početka ove godine iznosi 543 KM. Na ovu platu se uplaćuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenost, čime i ovi ljudi stiču pravo da jednog dana odu u zasluženu penziju – pojasnio je Novalić.

Također planirano je 20,3 miliona KM na ime poravnanja verificiranog duga prema zavodu PIO/MIO čime bi se i knjigovodstveno izmirile obaveze Federacije prema ovom zavodu. Pored navedenog, planiranu su sredstva u iznosu od 50 miliona KM za početak implementacije Zakona o podršci porodica sa djecom u FBiH.

– Prvi put, Federacije BiH će na sebe preuzeti isplatu dječjeg dodatka u iznosu od 103 KM za oko 90.000 djece godišnje i to svaki mjesec sve dok ne napune 18 godina. Za ovo će Federacija BiH ubuduće izdvajati preko 100 miliona KM godišnje – dodaje Novalić.

Transferi koji podržavaju kinematografiju, sport, kulturu i bibliotekarsku djelatnost uvećani za nešto više od 6 miliona KM. Također, ukupni transferi za raseljena lica i izbjeglice povećani su za 21 milion KM.

Na razdjelu Federalnog ministarstva okoliša i turizma transfer za razvoj turizma povećan je za 4,5 miliona KM i ukupno iznosi 5 miliona KM.

Budžetom za 2022. godinu je planirano usklađivanje plaća državnih službenika i namještenika u visini od 5 posto zbog već spomenute inflacije.

– Navedeno usklađivanje podrazumijeva zadržavanje postojeće osnovice od 330 KM dok se bod za obračun utvrđuje u visini 1,05. Dakle, imajući u vidu da je inflacija u prošloj godini iznosila 6.5 posto, ovdje se zapravo ne radi o ralnom povećanju plata, već je prosto namjera da se održi kupovna moć plata prije pojave inflacije. Sretan sam što rast prosječne plate u Federaciji BiH posljednjih mjeseci ukazuje na činjenicu da se ovakva vrsta usklađivanja u privatnom sektoru dešava već neko vrijeme – rekao je Novalić.

Na razdjelu Federalnog ministarstva finansija za pomoć nižim nivoima vlasti, prije svega kantonim,a planirano je 200 miliona KM dok je za općine planirano ukupno 38 miliona KM od čega 10 miliona KM kao finansijska pomoć budžetima, a 28 sufinansiranje kapitalnih projekata na nivou gradova i općina.

Također, na razdjelu FMF je planirano i 15 miliona KM na ime nastavka sufinansiranja kreditne linije za mlade putem UNION banke.

– Ova kreditna linija postoji od 2018. godine i do sada je iz Budžeta za nju izdvojeno 55 miliona KM. Kao što vjerovatno znate, u septembru prošle godine, UNION banka je odobrila hiljaditi stambeni kredit za mlade ljude, a do danas ih je oko 1.100. Zahvaljujući našim zajedničkim naporima, uspjeli smo da utičemo na čitavo tržište hipotekarnih kredita, te su u biti sve komercijalne banke reagirale snižavanjem kamatnih stopa – istakao je Novalić.

Također, Novalić se osvrnuo da su budžetski prihodi prije svega prihodi od poreza i doprinosa su značajno povećani u odnosu na 2021. godinu i to za 466,2 miliona KM ili 12 posto. Posmatramo li pojedinačno porez na dobit je nešto niži i iznosi 67 miliona KM, odnosno 5,9 miliona KM je manji u odnosu na prošlu godinu. Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje su u odnosu na izvršenje u 2021. godini veći to za 41 ,ilion KM i iznose 2.219 miliona KM.

Kaže da su prihodi od indirektnih poreza u bruto iznosu povećani za 74,5 miliona KM u odnosu na izvršenje budžeta za 2021. godinu i iznose 1.692,8 miliona. KM. Neto prihodi koji se uplaćuju u budžet Federacije povećani su za 41,9 miliona KM u odnosu na izvršenje u 2021. godini i ovi prihodi su u odnosu na Nacrt budžeta povećani za 30  miliona KM.

Neporezni prihodi su u odnosu na 2021. godinu smanjeni za 4,7 miliona KM i iznose 494,3 miliona KM.

– Kada su u pitanju budžetski rashodim u odnosu na važeći budžet su povećani za 194,8 miliona KM i iznose 4.612.235.022 KM. U strukturi budžetskih rashoda tekući rashodi su najzastupljeniji i isti su povećani za 119,2 miliona KM ili 3 posto – istakao je Novalić.

Najznačajnije povećanje budžetskih rashoda, kako navodi, je na kapitalnim transferima u iznosu 94 miliona KM i kapitalni transferi iznose 321,5 milion KM.

S druge strane, u okviru budžetskih rashoda izdaci za kamate su manje za 18,4  miliona KM i iznose 105,1 milon KM.

– Poredivši sa budžetom za 2021. godinu evidentno je da je došlo do značajnog pozitivnog pomaka u tekućoj potrošnji čime je tekući bilans sa (-412,1) milon KM smanjen za skoro 271,4 miliona KM, na (-140,7) miliona KM – zaključio je Novalić obrazlažući ovogodišnji budžet Federacije poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

YouTube video

fena

Vezane objave
Vijesti BiH

Danas zatvoren granični prelaz Gradina

1 Minute čitanja
Na nekoliko graničnih prelaza, jutros su uočena duga zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kako BIHAMK navodi, radi se o prelazima…
Vijesti BiH

Velike gužve na granicama, na ovim graničnim prijelazima se najviše čeka

1 Minute čitanja
Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prijelazima Gradina i GP Bosanska Gradiška, dok je na graničnim prijelazima: GP Izačić, GP…
Vijesti BiH

Očekivani "haos" na graničnim prijelazima

1 Minute čitanja
Na graničnim prijelazima duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prijelazu Bosanska Gradiška/Stara Gradiška automobili na ulazu…