Posao cazin 2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

3 Minute čitanja
konkurs vlada

Na osnovu člana 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17 i 15/20), u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona broj: 10-02-6779-1/22 od 01.07.2022. godine, ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona objavljuje

JAVNI  OGLAS

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

I Naziv radnog mjesta:

 1. Viši referent za kontrolu i unos podataka ……………………….. 1 izvršilac,

u Sektoru za računovodstveno – finansijske poslove i operativne jedinice trezora, Ministarstva  obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

Opis poslova:

Viši samostalni referent za kontrolu i unos podataka:

 1. učestvuje   u   popunjavanju   propisanih   obrazaca   svih   vrsta   izvještaja   i   obračune (periodične i godišnje),
 2. vodi evidenciju o plaćanju za Ministarstvo,
 3. obavlja   kontrolu   podataka   iz   propisanih   obrazaca   prije   unosa,   prema   važećim zakonskim propisima,
 4. vrši unos podataka sa propisanih obrazaca u pomoćnu i glavnu knjigu trezora,
 5. stara se o ispravnom čuvanju dokumentacije,
 6. vrši unos podataka u aplikaciju Centralizovanog obračuna plaća,
 7. vrši unos podataka u pomoćnu i glavnu knjigu trezora sa obrazaca,
 8. priprema mjesečne, periodične i godišnje izvještaje o isplaćenim i obračunatim plaćama,
 9. obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra za računovodstveno-finansijske poslove i operativne jedinice trezora i ministra.

II. Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:

Pored općih uvjeta predviđenih članom 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17 i 15/20), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona broj: 10-02-6779-1/22 od 01.07.2022. godine.

Opći uvjeti:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
 4. da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme;
 5. da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine;
 7. da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe.

Posebni uvjeti:

 • Završena srednja ekonomska škola ili gimnazija;
 • Položen stručni ispit;
 • Najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva u struci;
 • Poznavanje rada na računaru.

III . Prijave na oglas:

Zainteresirani kandidati su obavezni uz prijavu na Oglas dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 • Prijava na javni oglas sa kontakt podacima (adresa i broj telefona);
 • biografija;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Izvod iz matične knjige državljana (uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci);
 • Diploma o završenoj srednjoj ekonomskoj školi ili gimnaziji;
 • Uvjerenje o radnom iskustvu;
 • Ovjerena izjava da kandidat/kandidatkinja  u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine;
 • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine;

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak prije stupanja na rad. Ukoliko izabrani kandidat ima položen stručni ispit prije stupanja na rad dostavlja uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Ukoliko izabrani kandidat nema položen stručni ispit prima se u radni osnos, ali je dužan položiti stručni

ispit najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

IV . Rok trajanja javnog oglasa i adresa podnošenja prijava:

Javni oglas se objavljuje na WEB stranici Vlade Unsko-sanskog kantona,(oglas objavljen 05.09.2022 u 15:33 sati).

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno ili lično na adresu Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog  kantona, ul. Alije Đerzeleza 6, 77000 Bihać, sa naznakom „Javni oglas – namještenik na neodređeno vrijeme“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

Vezane objave
Posao cazin 2022

JAVNI OGLAS  za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazina

1 Minute čitanja
Na osnovu člana 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ 14/17 i 15/20) u skladu sa Pravilnikom…
Posao cazin 2022

CAZIN:Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme

1 Minute čitanja
a osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17 i 15/20) i člana 2….
Posao cazin 2022

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije MUP USK-a

1 Minute čitanja
Na osnovu člana 72. i 73.Zakona o državnoj službi USK-a,(Službeni glasnik USK-a broj : 14/17 i 15/20),policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih…