Posao cazin 2022

JAVNI OGLAS  za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazina

1 Minute čitanja
javni oglas 14.09

Na osnovu člana 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ 14/17 i 15/20) u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazina ( Sl.novine Grada Cazina broj 3/20, 6/21, 8/21 i 1/22), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva (Sl. novine F BiH broj 64/09), Odluke o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazina i Gradskom pravobranilaštvu (Sl.novine Grada Cazina, broj 3/22) i Pravilnika o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazina (Sl.novine Grada Cazina, broj 4/ 22), Odluke o potrebi prijema namještenika, broj 01/GN-30-11375/22 od 14.09.2022.godine, član 116. Statut Grada Cazina („Sl.novine Grada Cazin“ broj 4/21) Gradonačelnik objavljuje:

 JAVNI OGLAS  za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazina

  I NAZIV RADNOG MJESTA:

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
  1. Više referent za administrativne poslove pri Službi za internu reviziju….1 (jedan) izvršilac
  2. Referent vatrogasac-vozač pri Službi za civilnu zaštitu…….1 (jedan) izvršilac 

Kompletan Javni oglas se može preuzeti OVDJE!

Vezane objave
Posao cazin 2022

CAZIN:Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme

1 Minute čitanja
a osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17 i 15/20) i člana 2….
Posao cazin 2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

3 Minute čitanja
Na osnovu člana 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17 i 15/20), u skladu sa…
Posao cazin 2022

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije MUP USK-a

1 Minute čitanja
Na osnovu člana 72. i 73.Zakona o državnoj službi USK-a,(Službeni glasnik USK-a broj : 14/17 i 15/20),policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih…