Vijesti BiH

Satex: Kako su braća rastalila milionsku imovinu kantonalne firme

6 Minute čitanja
satex 1

Tokom februara mjeseca Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je šokantne podatke o prešutnoj prodaji imovine preduzeća Satex d.d. čiji je vlasnik KS te o šteti koja je nastala privatizacijom ove firme.

Naime, kako je objasnio ministar Adnan Delić tokom februar revizijom finansijskih podataka u 2021. godini Ministarstvo privrede KS došlo je do podataka o neaktivnom privrednom društvu s većinskim učešćem državnog kapitala, odnosno o “prodaji imovine preduzeća pod upitnim okolnostima i dugogodišnjem plaćanju komunalnih troškova”.

Popis sadržaja

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Četiri penzionisana radnika

Naveo je kako se radi o troškovima na ime naknada za četiri penzionisana radnika za čuvanje imovine koja je prodata privatnom pravnom licu.

“Nakon interne analize u aprilu prošle godine poslali smo prijavu Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, sa zahtjevom za provjeru prodaje imovine preduzeća Satex, ukupne površine 670 kvadratnih metara. Od ureda smo dobili informaciju da su nakon prikupljanja podataka i dokumentacije zaključili da je pravosnažnom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu iz 2008. godine raskinut ugovor o kupoprodaji 67 posto državnog kapitala preduzeća. Registar vrijednosnih papira u FBiH je nakon toga vratio 67 posto kapitala preduzeća Vladi KS, čime je Kanton ponovo postao većinski vlasnik ovog preduzeća”, kazao je Delić.

Pomenuta firma imala je tri značajne nekretnine, od kojih se dvije nalaze u ulici Bistrik, a jedna u ulici Josipa Štadlera. Kako je tada pojašnjeno, Emin Fatkić je kao tadašnji vlasnik i direktor preduzeća prodao dvije nekretnine u ulici Bistrik, jednu fizičkim osobama, a drugu Sarajevskoj pivari.

Bitno je napomenuti da prodaja nekretnina nije bila dozvoljena ugovorom o privatizaciji ovog preduzeća, dok je nekretnina u ulici Josipa Štadlera, u istom periodu, još uvijek bila u vlasništvu preduzeća Satex.

U trenutku privatizacije 2002. godine, preduzeće Satex, kako je to kazao Delić, u svom vlasništvu je imalo tri značajne nekretnine, od kojih se dvije nalaze u ulici Bistrik, a jedna u ulici Josipa Štadlera.

Ured je, kako je dodao Delić, uvidom u Registar poslovnih subjekata došao i do podatka da je firma BBH metodom obaranja prodajne cijene kupila nekretninu u ulici Josipa Štadlera za 290.000 KM, iako joj je procijenjena tržišna vrijednost od sudskog vještaka iznosila 571.280,56 KM.

Ekipa Raporta obišla je nekretninu koja se nalazi u ulici Josipa Štadlera.

Svakako je treba istaknuti i da je Tužilaštvo Kantona Sarajevo je 2008. godine podiglo optužnicu protiv Emina Fatkića, a 2009. godine Kantonalni sud u Sarajevu osudio ga je na tri godine zatvora.

“Privatizacija preduzeća Satex Kantonu Sarajevo donijela je milionske finansijske gubitke zbog prodaje imovine preduzeća pod sumnjivim okolnostima, ali i oko 200.000 KM finansijskih izdataka za naknade radnicima i komunalno održavanje preduzeća koje nikad nije zavedeno kao vlasništvo Kantona. Dobio sam informaciju od KJP ZOI ‘84 da je ovom preduzeću blokiran račun zbog naplate dugovanja u iznosu od 560.000 KM”, kazao je tada Delić.

Kanton Sarajevo je vlasnik

Raport posjeduje dokumente gdje je prikazana prijava Ministarstva privrede KS sa zahtjevom za provjeru načina prodaje imovine preduzeća Satex d.d. Sarajevo na lokaciji u ulici Josipa Stadlera.

Ured za borbu protiv korupcije je od Općinskog suda u Sarajevu, Ministarstva privrede KS i Porezne uprave Federacije BiH prikupio određene podatke i dokumentaciju, te je nakon pregleda i analize iste doša do sljedećih zapažanja i zaključaka:

“Pravosnažnom Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu iz 2008. godine raskinut je Ugovor o kupoprodaji 67% državnog kapitala preduzeća Satex d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Ugovor o privatizaciji) na štetu kupca Fatkić Emina. Registar vrijednosnih papira u FBiH je nakon toga prenio (vratio) 67% kapitala preduzeća na Vladu Kantona Sarajevo, čime je Kanton Sarajevo ponovo postao većinski vlasnik preduzeća. U momentu privatizacije (2002. godine), preduzeće Satex je posjedovalo u svom vlasnišiva tri značajne nekretnine. Fatkić Emin je kao tadašnji vlasnik i direktor preduzeća prodao dvije nekretnine u ulici Bistrik (jednu licima Balić Selimu i Haskić Sadu, a drugu Sarajevskoj pivari), unatoč činjenici da prodaja nekretnina nije bila dozvoljena Ugovorom u privatizaciji. 2008. godine, od strane Tužilaštva Kantona Sarajevo podignuta je optužnica protiv Fatkić Emina, zbog zloupotrebe položaja ili ovlasti u kontekstu prodaje navedenih nekretnina suprotno odredbama Ugovora o privatizaciji”, navodi se u dokumentaciji koja je u posjedu Raporta.

Između ostalog, navedeno je kako je upravo Ugovora o zakupu dijela te nekretnine (za površinu od 180 m2 nekretnine), koji je zaključen između firme Satex zakupodavca i firme BVD d.o.a. Sarajevo bio jedan od pravnih osnova za podizanje tužbe firme BVD d.o.o. Sarajevo protiv firme Satex, uslijed koje će se voditi parnični postupak.

“Nakon raskida Ugovora o privatizaciji, preduzeće nije obavljalo registrovane djelatnosti, te da su u istom radila samo 4 radnika na obezbjeđenja objekta (nekretnine) u ulici Josipa Štadlera. Osim evidentne pasivnosti institucija Kantona Sarajevo u pogledu promjene upisa u sudskom registru, evidentna je i pasivnost u pogledu imenovanja upravljačkih struktura u ovom preduzeću. Naime, iz raspoložive dokumentacije Uredu nije vidljivo da su vršene kontinuirana imenovanja upravljučkih struktura u navedeno preduzeće, a što je neuphodno za normalan rad i funkcionisanje svakog preduzeća.

Prema najnovijim podacima i ono što posebno intrigira je činjenica da je vlasnik firme BBH d.o.o. Bilal Memić.

Prema podacima Ureda za korpuciju on je brat od Senada Memića koji se pojavio kao ponuđač na javnom nadmetanju za prodaju pomenute nekretnije, a onda je odustao.

Evo kako se u dokumentaciji to obrazlaže:

“Iz dokumentacije koja je dostupna Uredu, vidljivo je da su na prvom ročištu za prodaju predmetne nekretnine izvršenika, usmenim javnim nadmetanjem, odustali ponuđači za kupovinu nekretnine Memić Senad i Demus d.o.o. Sarajevo, pa je shodno tome Sud sačinio listi ponudača koja sadrži ime tražioca izvršenja (BVD d.o.o. Sarajevo- promjenjeni naziv BBH d.o.o. Sarajevo) kao kupca, koji je ponudio cijenu od 290.000 KM, a to je iznad zakonom propisanog minimama od ½ utvrđene vrijednosti nekretnine.

“U toku postupka provjera, Ured je uvidom u Registar poslovnih subjekata došao do podatka da je vlasnik firme BBH d.o.o. Sarajevo lice Bilal Memić. Prema saznanjima Ureda, Bilal Memić je brat od Senada Memića, koji se pojavio kao ponudač na javnom nadmetanju za prodaju predmetne nekretnine, da bi potom odustao. Ovaj navedeni odustanak Memić Senada ukazuje na pastojanje prethodnog dogovora između ovih lica, kao učesnika u javnom nadmetanju, a sve s ciljem “obaranja” prodajne cijene nekretnine, na koji način je omogućeno firmi BBH d.o.o. Sarajevo, čiji je vlasnik Bilal Memić, da u konačnici kupi nekretninu (čija je procjenjena tržišna vrijednost od strane sudskog vještaka 571.280,56 KM) za iznos od 290.000 KM”, navodi se u dokumentaciji.

Svi dugovi preduzeća

Zanimljivo je da su bivši zaposlenici preduzeća Satex, paralelno sa odvijanjem izvršnog postupka, bivši zaposlenisi preduzeća Satex podnijeli krivičnu prijavu Tužilaštvu KS, protiv Emina Fatkića i firme BBH d.o.o. Sarajevo, sve zbog sumnje da su na nezakonit način, na osnovu fiktivnog Ugovora izdejstvovali Sudsku presuda iz 2006. godine radi naplate novčanih potraživanja (dugova), te na osnovu iste pokrenuli izvršni postupak 2014. godine a koji je naprijed opisan.

“Na osnovu ove krivične prijave, Tužilaštvo Kantona Sarajevo je dana 17.09.2020. godine donijelo naredbu da se istraga ne smije provoditi, na koju je u konačnici od strane podnosica prijave uložena pritužba Federalnom Tužilaštvu Federacije BiH. Nakon analize spisa navedenog predmeta i izjavljene pritužbe. Federalno tužilištvo Federacije BiH je u martu 2021. godine dostavilo Obavijest podnosiocima pritužbe, u kojoj je zaključilo da je navedena Odluka Kantonalnog Tužilašiva pravilna i na zakonu utemeljena, te da podnosioci pritužbe i krivične prijave samo paušalno sumnjaju u zakonitost ugovornog odnosa između firme BVD d.o.o. Sarajevo i firme Satex d.d. Sarajevu, a koji je rezultairao donošenjem Presude iz 2006. godine”, navodi se u dokumentaciji.

Ono što je jako bitno je informacija da je Tužilaštvo formiralo novi predmet po uputama Federalnog tužilaštva Federacije BiH, te da se isti nalazi u fazi prijave.

“Naime, prije svega se postavlja pitanje da li su Kanton Sarajevo kao većinski vlasnik preduzeća Satex, ili eventualno neko od imenovanih članova upravljačkih struktura u preduzeću, dali ovlaštenje advokatu za zastupanje u izvršnom postupku, vođenom kod Općinskog suda u Sarajevu u periodu od 2014-2020. godine.

Kao sporno se pojavljuje i pitanje da li su u postupku raskida Ugovora o privatizaciji poduzete odgovarajuće aktivnosti od strane Kantonalne agencije za privatizaciju i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo s ciljem utvrđivanja stvarnog bilansa stanja u preduzeću Satex, uključujući i sve dugove preduzeća, te da li su pokrenuta pravna sredstva radi naplate tih potraživanja (dugova) od Emina Fatkića obzirom da su ista nastala u periodu kada je odgovorno lice preduzeća bio upravo Emin Fatkić, te da li je Kantonalna agencija za privatizaciju prilikom zaključivanja Ugovora o privatizaciji, u istom predvidjela zaštitne klauzule a sve sa ciljem pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo”, navodi se u dokumentaciji.

Vezane objave
Vijesti BiH

Danas zatvoren granični prelaz Gradina

1 Minute čitanja
Na nekoliko graničnih prelaza, jutros su uočena duga zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kako BIHAMK navodi, radi se o prelazima…
Vijesti BiH

Velike gužve na granicama, na ovim graničnim prijelazima se najviše čeka

1 Minute čitanja
Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prijelazima Gradina i GP Bosanska Gradiška, dok je na graničnim prijelazima: GP Izačić, GP…
Vijesti BiH

Očekivani "haos" na graničnim prijelazima

1 Minute čitanja
Na graničnim prijelazima duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prijelazu Bosanska Gradiška/Stara Gradiška automobili na ulazu…