Vijesti BiHDijaspora

Ferijalni rad BiH studenata u SR Njemačkoj 2022

3 Minute čitanja
studenti bih u njemackoj 1

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA

za podnošenje prijave za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2022. godini

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane studente i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2022. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Za Bosnu i Hercegovinu u 2022. godini odobreno je 50 mjesta , od čega je studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 32 mjesta, studenticama/studentima univerziteta u Republici Srpskoj 16 mjesta i studenticama/studentima univerziteta u Brčko Distriktu BiH 2 mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studente/i univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/iu posljednju godinu studija.

Ostali uvjeti:

 • vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,
 • raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
 • studentice/i se ne bi trebalo/i ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 • spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.
 • prethodno radno iskustvo je prednost.

Prijava treba da sadrži sljedeće:

 1. Dva prijavna obrasca ( Bewerbungsbogen ), obostrano štampana , čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom ,
 2. Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš);
 3. Dva primjerka obrasca Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolskih ustanova;

(Napomena: studenti/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjera obrasca koji će, u slučaju da dobije ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.);

 1. Uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet ili visoku školu na njemačkom ili engleskom jeziku. Ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja;
 2. Kopiju pasoša (samo stranica sa slikom);
 3. Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).

Način podnošenja prijave:

Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavnu dokumentaciju   preporučeno poštom na sljedeći način:

 • Studentice/i visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanova u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje ,
 • Studentice/i visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanova u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske ,
 • Studentice/i koje/i studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Prijave se mogu dostaviti i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2022“

Rok za dostavljanje prijave je ponedjeljak, 28.3.2022. godine.

Napomena : Prijavna dokumentacija se šalje u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke i ne vraća se studentima.   

Kriteriji koji će se primjenjivati ​​pri odabiru kandidata:

 • Spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca).
 • Prednost će imati studenti/i koje/i dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljale/i prijave za učešće u programu, ali nisu dobile/i radne ponude .
 • U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrazovanja).
 • Prethodno radno iskustvo je prednost.

Spisak studenata/studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba nakon izvršene selekcije .

Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzeti u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Info – Ferienbeschaeftigung, a za dodatno pojašnjenje mogu se obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Vezane objave
Vijesti BiH

Danas zatvoren granični prelaz Gradina

1 Minute čitanja
Na nekoliko graničnih prelaza, jutros su uočena duga zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kako BIHAMK navodi, radi se o prelazima…
Vijesti BiH

Velike gužve na granicama, na ovim graničnim prijelazima se najviše čeka

1 Minute čitanja
Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prijelazima Gradina i GP Bosanska Gradiška, dok je na graničnim prijelazima: GP Izačić, GP…
Vijesti BiH

Očekivani "haos" na graničnim prijelazima

1 Minute čitanja
Na graničnim prijelazima duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prijelazu Bosanska Gradiška/Stara Gradiška automobili na ulazu…