Unsko-Sanski kanton

Do 15. juna prijave na Javni poziv za poticajna sredstva poduzetnicima i obrtnicima za 2022.

6 Minute čitanja
obucari mali obrtnici

Broj: 02-15-1389/22
Velika Kladuša, 31.05.2022. godine

Na osnovu člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11) i člana 16. Pravilnika o dodjeli poticajnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za 2022. godinu, broj: 02-15-1389/22 od 31.05.2022. godine, Općinski načelnik Općine Velika Kladuša raspisuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu poticajnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za 2022. godinu

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Pozivaju se poduzetnici i obrtnici (u daljem tekstu: kandidati) sa prostora općine Velika Kladuša koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva da apliciraju na isti. Novčana sredstva su obezbijeđena u Budžetu Općine Velika Kladuša za 2022. godine.

Javne ustanove i javna preduzeća nemaju pravo na poticajna sredstva iz Programa podrške poduzetnicima i obrtnicima za 2022. godinu.

KRITERIJI ZA DODJEU POTICAJNIH SREDSTAVA

Opći kriteriji za odabir kandidata su slijedeći:

 • da je registracija izvršena kod nadležnog organa,
 • da kandidati obavljaju djelatnost na području općine Velika Kladuša.

Posebni kriteriji za odabir kandidata po pojedinim vrstama podrške definisani su Pravilnikom o dodjeli poticajnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za 2022. godinu, broj: 02-15-1389/22 od 31.05.2022. godine, kako slijede:

 1. Podrška razvoju ženskog poduzetništva za djelatnosti registrirane u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima F BIH

Uvjeti:

 • da je registriran kao obrtnik/srodna djelatnost kod nadležnog organa (Općine Velika Kladuša),
 • da ima sjedište i obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • da je vlasnik obrta osoba ženskog roda i
 • da se djelatnost obrta/srodne djelatnost obavlja u vidu osnovnog zanimanja

Dokumentacija koja se prilaže uz Prijavu na Javni poziv:

 • kopija rješenja nadležnog organa o odobrenju za rad,
 • izjavu da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • kopija transakcijskog računa obrta.
 1. Podrška subjektima male privrede koji upošljavaju radnike sa umanjenom radnom sposobnošću i samostalnim poduzetnicima kojima je utvrđen stepen invalidnosti najmanje 70 %

Uvjeti:

 • da je registriran kao samostalni poduzetnik kod nadležnog organa (Općine Velika Kladuša) ili nadležnog suda (za d.o.o),
 • da ima sjedište i obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • da upošljavaju radnike sa umanjenom radnom sposobnošću,
 • da imaju utvrđen stepen invaliditeta najmanje 70% (za samostalne poduzetnike), te da isti obavljaju djelatnost u vidu osnovnog zanimanja.

Dokumentacija koja se prilaže uz Prijavu na Javni poziv:

 • kopija rješenja nadležnog organa o odobrenju za rad,
 • izjavu da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • dokaz o umanjenoj radnoj sposobnosti za radnika (nadležni organ za ocjenu radne spososbnosti)
 • dokaz o utvrđenom stepenu invaliditeta (nadležni organ za ocjenu stepena invalididteta)
 • kopija transakcijskog računa.
 1. Sufinansiranje troškova doprinosa za samostalne poduzetnice koje se nalaze na porodiljskom odsustvu i samostalne poduzetnike koji imaju zaposlene radnice na porodiljskom odsustvu za 2022. godinu

Uvjeti

 • da je registriran kao samostalni poduzetnik kod nadležnog organa (Općine Velika Kladuša),
 • da ima sjedište i obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • da se nalazi na porodiljskom odsustvu ili ima radnicu na porodiljskom odsustvu.

Dokumentacija koja se prilaže uz Prijavu na Javni poziv:

 • kopija rješenja nadležnog organa o odobrenju za rad,
 • izjavu da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • kopija rješenja JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša o ostvarivanju prava na porodiljsko odsustvo sa obrazcem JS 3100 i
 • kopija transakcijskog računa.
 1. Podrška samostalnim poduzetnicima koji posluju minimalno 10. godina bez odjave rada, koji upošljavaju minimalno 2 (dva) radnika, a koji su registrirani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima F BIH)

Uvjeti:

 • da je registriran kod nadležnog organa (Općina Velika Kladuša) u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima F BIH,
 • da ima sjedište i obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša, najmanje 10. godina,
 • da obrt posluje najmanje 10. godina bez odjave rada,
 • da se djelatnost obrta obavlja u vidu osnovnog zanimanja,
 • da obrt upošljava najmanje dva radnika i
 • transakcijski račun obrta.

Pravo na navedenu mjeru nemaju obrti koji su vršili privremene odjave rada.

Dokumentacija koja se prilaže uz Prijavu na Javni poziv:

 • kopija rješenja nadležnog organa o odobrenju za rad,
 • izjavu da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • Obrazac JS 3100 za radnike.
 • kopija transakcijskog računa banke.
 1. Podrška subjektima male privrede i obrtima koji se bave djelatnostima proizvodnje prehrambenih proizvoda, a koja upošljavaju najmanje 3 radnika

Uvjeti:

 • da je registriran kao samostalni poduzetnik kod nadležnog organa (Općine Velika Kladuša) ili nadležnog suda (za d.o.o),
 • da ima sjedište na području općine Velika Kladuša,
 • da se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda,
 • da ima najmanje 3 uposlena radnika.

Dokumentacija koja se prilaže uz Prijavu na Javni poziv:

 • kopija rješenja nadležnog organa o odobrenju za rad,
 • izjavu da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • obavještenje o razvrstavanju djelatnosti,
 • JS 3100 obrazac za zaposlene radnike,
 • kopija transakcijskog računa banke.
 1. Podrška društvima sa ograničenom odgovornoću koja su periodu 01.01.2021. -31.05.2022. godine izvršili upošljavanje najmanje 2 (dva) radnika u okviru jedne registrirane djelatnosti ili 5 (pet) novih radnika u okviru svih registriranih djelatnosti

Uvjeti

 • da je registriran kod nadležnog suda,
 • da je izvršeno upošljavanje najmanje 2 radnika u okviru jedne djelatnosti ili 5 radnika u okviru svih registriranih djelatnosti u periodu 01.01.2021. -31.05.2022. godine

Dokumentacija koja se prilaže uz Prijavu na Javni poziv:

 • kopija rješenja nadležnog suda,
 • obavještenje o početku rada za određenu djelatnost
 • izjavu da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • JS 3100 za zaposlene radnike
 • lista da se uposleni radnici u momentu podnošenja zahtjeva nalaze u radnom odnosu kod podnosioca prijave (Porezna uprava),
 • kopija transakcijskog računa banke pravnog lica.
 1. Podrška mladim poduzetnicima starosti do 35. godina koji imaju registriranu djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima F BIH i Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti F BIH

Uvjeti:

 • da je registriran kao obrtnik/srodna djelatnost ili samostalni ugostitelj kod nadležnog organa (Općine Velika Kladuša),
 • da ima sjedište i obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • da je vlasnik obrta/srodne djelatnosti, odnosno samostalni ugostitelj osoba mlađa od 35. godina starosti i
 • da se djelatnost obavlja u vidu osnovnog zanimanja

Dokumentacija koja se prilaže uz Prijavu na Javni poziv:

 • kopija rješenja nadležnog organa o odobrenju za rad,
 • izjavu da obavlja djelatnost na području općine Velika Kladuša,
 • kopija transakcijskog računa obrta.

Zainteresirani poduzetnici koji ispunjavaju uvjete iz ovog Pravilnika imaju prava da apliciraju samo za jednu mjeru podrške. Ova odredba se ne odnosi na mjeru 3 – Sufinansiranje troškova doprinosa za samostalne poduzetnice koje se nalaze na porodiljskom odsustvu i samostalne poduzetnike koji imaju zaposlene radnice na porodiljskom odsustvu. Pored navedene mjeri 3 kandidati koji ispunjavaju uvjete iz ovog Pravilnika mogu aplicirati za još jednu dodatnu mjeru.

Da bi ostvarili pravo na gore navedenu novčanu podršku, kandidati podnose zahtjev Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekata Općine Velika Kladuša.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku za 2022. godinu može se preuzeti sa službene internet stranice Općine Velika Kladuša, www.velikakladusa.gov.ba ili u prostorijama Općine, Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekata, kancelarija broj 13, ulica Hamdije Pozderca br. 3, 77230 Velika Kladuša  svakim radnim danom u vremenu od 07:30-16:00 sati.

Ispunjen zahtjev sa svom zahtijevanom dokumentacijom se mora dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:30 do 16:00 sati, na sljedeću adresu: Općina Velika Kladuša, Kancelarija 13, ulica Hamdije Pozderca 3, 77230 Velika Kladuša sa naznakom: „Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za 2022. godinu.

Zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva administrativnu podršku koja se odnosi na kompletiranje dokumentacije i popunjavanje prijave mogu dobiti u Općini Velika Kladuša, kancelarija 13.

Nakon utvrđivanja ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na novčanu podršku, odlukom Općinskog načelnika će se odobriti isplata novčane podrške u visini utvrđenoj nakon obrade pristiglih zahtjeva.

Javni poziv ostaje otvoren do 15.06.2022. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti lično u kancelariju broj 13 ili putem telefona 037 775 315, kontakt osoba Tahirović Azra.

OPĆINSKI  NAČELNIK
Fikret Abdić, dipl. ing.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE/PREGLED:

Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za 2022. godinu (izvorni)

Program podrške poduzetnicima i obrtnicima za 2022. godinu

Pravilnik o dodjeli poticajnih sredstava poduzetnicima i obrtnicima za 2022. godinu

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku poduzetnicima i obrtnicima u 2022. godini.

Vezane objave
Unsko-Sanski kanton

Na GP Izačić do daljnjeg će se saobraćati samo jednom trakom

1 Minute čitanja
Ovim putem obavještavamo javnost da je Granična policija BiH, 8. septemba 2023. godine, zaprimila informaciju od MUP-a Republike Hrvatske da će se…
Unsko-Sanski kantonKultura

Kladuško ljeto 2023

1 Minute čitanja
“Kladuško ljeto 2023” počinje u subotu, 15. jula i trajaće do 5. augusta kada će manifestaciju zaključiti Krajiški teferič. Obuhvatit će brojne…
Unsko-Sanski kanton

Elvedin Sedić (PoMak) novi gradonačelnika Bihaća

1 Minute čitanja
PoMak je proglasio pobjedu svog kandidata za gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića. Iz ove stranke je došao i prethodni gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji…