Vijesti BiH

Ako navedu lažne podatke o imovini, nosioci javnih funkcija u KS bi mogli i u zatvor

2 Minute čitanja
imovina funkcionera

Nosioci javnih funkcija koji navedu lažne podatke o imovini i prihodima sa namjerom da prikriju te podatke, bit će kažnjeni kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

Navodi se to u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo koji će se na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo naći pred zastupnicima.

Prijedlog ovog zakona pripremilo je Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo i nakon javne rasprave upućeno je u Skupštinu.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Dalje se ovim prijedlogom zakona navodi da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM kazniti za prekršaj nosilac javne funkcije koji ne izvrši prijavljivanje imovine prilikom preuzimanja dužnosti, koji ne izvrši godišnje prijavljivanje imovine ili ne izvrši prijavljivanje imovine poslije završetka dužnosti ili razrješenja, te ne izvrši prijavljivanje imovine na zahtjev Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

– Za ponovljeni prekršaj iz stava 1 nosilac javne funkcije kaznit će se novčanom kaznom od 3.000 do 6.000 KM – navodi se u prijedlogu ovog zakona.

Zakonom je također predviđeno da su nosioci javne funkcije dužni prijaviti imovinu bliskih srodnika nosioca javnih funkcija i osoba koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa nosiocima javnih funkcija.

Ranije je to bilo nedefinisano pa je u Zakonu bilo navedeno “dostavljanje podataka o imovini bliskih srodnika i povezanih lica nosilaca javnih funkcija”.

Također je proširen i krug osoba koje se smatraju nosiocima izvršnih funkcija, tako što su dodati pomoćnici direktora i izvršni direktori, te vršioci dužnosti svih pobrojanih izvršnih funkcija.

– Razlog za proširenje kruga osoba leži u činjenici da se radi o pozicijama koje su također podložne koruptivnom djelovanju i nezakonitom bogaćenju, a osnovnim tekstom zakona ove pozicije nisu bile obuhvaćene – navodi se u obrazloženju.

Nosioci javnih funkcija bit će, ukoliko se zakon usvoji, u obavezi da prijavljuju i štednju.

Ranije se Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom obratio Ministarstvu pravde i uprave sa inicijativom za izmjenu i dopunu Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo u kojoj je, između ostalog, navedeno da je na osnovu člana 5. ovog zakona, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom nadležan za provođenje Zakona, te da je dosadašnja praksa u provedbi ovog zakona ukazala na potrebu da se preciznije definišu pojedine odredbe Zakona, s ciljem da se sistem i način prijavljivanja imovine nosilaca javnih funkcija učini efikasnijim.

Faktor

Vezane objave
Vijesti BiH

Danas zatvoren granični prelaz Gradina

1 Minute čitanja
Na nekoliko graničnih prelaza, jutros su uočena duga zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kako BIHAMK navodi, radi se o prelazima…
Vijesti BiH

Velike gužve na granicama, na ovim graničnim prijelazima se najviše čeka

1 Minute čitanja
Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prijelazima Gradina i GP Bosanska Gradiška, dok je na graničnim prijelazima: GP Izačić, GP…
Vijesti BiH

Očekivani "haos" na graničnim prijelazima

1 Minute čitanja
Na graničnim prijelazima duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prijelazu Bosanska Gradiška/Stara Gradiška automobili na ulazu…