Vijesti BiH

Ako navedu lažne podatke o imovini, nosioci javnih funkcija u KS bi mogli i u zatvor

2 Minute čitanja
imovina funkcionera

Nosioci javnih funkcija koji navedu lažne podatke o imovini i prihodima sa namjerom da prikriju te podatke, bit će kažnjeni kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

Navodi se to u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo koji će se na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo naći pred zastupnicima.

Prijedlog ovog zakona pripremilo je Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo i nakon javne rasprave upućeno je u Skupštinu.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Dalje se ovim prijedlogom zakona navodi da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM kazniti za prekršaj nosilac javne funkcije koji ne izvrši prijavljivanje imovine prilikom preuzimanja dužnosti, koji ne izvrši godišnje prijavljivanje imovine ili ne izvrši prijavljivanje imovine poslije završetka dužnosti ili razrješenja, te ne izvrši prijavljivanje imovine na zahtjev Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

– Za ponovljeni prekršaj iz stava 1 nosilac javne funkcije kaznit će se novčanom kaznom od 3.000 do 6.000 KM – navodi se u prijedlogu ovog zakona.

Zakonom je također predviđeno da su nosioci javne funkcije dužni prijaviti imovinu bliskih srodnika nosioca javnih funkcija i osoba koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa nosiocima javnih funkcija.

Ranije je to bilo nedefinisano pa je u Zakonu bilo navedeno “dostavljanje podataka o imovini bliskih srodnika i povezanih lica nosilaca javnih funkcija”.

Također je proširen i krug osoba koje se smatraju nosiocima izvršnih funkcija, tako što su dodati pomoćnici direktora i izvršni direktori, te vršioci dužnosti svih pobrojanih izvršnih funkcija.

– Razlog za proširenje kruga osoba leži u činjenici da se radi o pozicijama koje su također podložne koruptivnom djelovanju i nezakonitom bogaćenju, a osnovnim tekstom zakona ove pozicije nisu bile obuhvaćene – navodi se u obrazloženju.

Nosioci javnih funkcija bit će, ukoliko se zakon usvoji, u obavezi da prijavljuju i štednju.

Ranije se Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom obratio Ministarstvu pravde i uprave sa inicijativom za izmjenu i dopunu Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo u kojoj je, između ostalog, navedeno da je na osnovu člana 5. ovog zakona, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom nadležan za provođenje Zakona, te da je dosadašnja praksa u provedbi ovog zakona ukazala na potrebu da se preciznije definišu pojedine odredbe Zakona, s ciljem da se sistem i način prijavljivanja imovine nosilaca javnih funkcija učini efikasnijim.

Faktor

Vezane objave
Vijesti BiH

Julius Meinl: Prvog oktobra besplatna šoljica vrhunske kafe i cijelo stablo u njoj

1 Minute čitanja
Ovo je kampanja Julius Meinla, brenda koji na ovaj način na odabranim lokacijama nudi besplatnu kafu, istovremeno provodeći misiju za zaštitu planete…
Vijesti BiH

Crveni križ, policija i INZ zajedno rade na povećanju sigurnosti u školama

2 Minute čitanja
Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica inicirao je održavanje stručnog skupa na temu “Povećanje sigurnosti u školama” u okviru kojeg su…
Vijesti BiH

Da li će kompromitovana Diana Kajmaković biti suspendovana i udaljena iz Tužilaštva BiH?

3 Minute čitanja
Nakon što je državna tužiteljica Diana Kajmaković spominjana u Sky aplikaciji, a zatim prebačena u drugi odjel Tužilaštva BiH, danas su uslijedile…