Unsko-Sanski kanton

319. i 320. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

3 Minute čitanja
vlada unsko sanskog kantona

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na održanoj sjednici, donijeli su Odluku o usvajanju programa utroška sredstava granta Crvenom križu USK namijenog za pomoć izbjeglicama i civilima Ukrajine.

Po molbi CK USK, iz budžeta za 2022. godinu, Vlada Unsko-sanskog kantona za pomoć izbjeglicama i civilima Ukrajine, osigurala je 100 000 KM u okviru akcije prikupljanja pomoći za pomoć građanima Ukrajine koju koordinira Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine.

Na 319. sjednici Vlada USK razmatrala je i program rada JU Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona za 2022. godine. Kako je u raspravi dodao Almin Hopovac, ministar obrazovanja,nauke, kulture i sporta u predstojećem periodu biće oformljeno i radno tijelo koje će činiti predstavnici Pedagoškog zavoda, resornog ministarstva i predstavnici sindikata u obrazovanju a akcent zajedničkog rada će biti na stručno pedagoškom nadzoru i izradi pravilnika o napredovanju za zaposlene u obrazovanju.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Vlada USK danas je dala saglasnost na tekst Sporazuma o visini osnovice za obračun plaća za policijske službenike Uprave policije Ministar unutrašnjih poslova te na tekst Sporazum o visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona. Osnovica za obračun plaća, po ovim sporazumima, utvrđena je u iznosu od 320 KM.
Razmatran je i prihvaćen Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31.12. 2021. godine, obradivača Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona, te je upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.
Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline obrazložio je Odluku o načinu i uslovima za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2022.godinu te Odluku o načinu i uslovima za raspodjelu budžetskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 2022.godinu.

Namjenska sredstva iz ekoloških sredstava, po dobroj praksi ovog Ministarstva, namijenjena su gradovima/ općinama te za projekte poduzeća i nevladinog sektora koji apliciraju sa projektima koji se odnose na: zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača; saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada; prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu, obradu i odlaganje svih vrsta otpada; uređenje javnih zelenih površina; zbrinjavanje otpadnih voda; zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti; unaprjeđenje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša; poboljšanje energetske efikasnosti; korištenje obnovljivih izvora energije; jačanje ekološke kulture gradana te poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa i druge aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša.

– Planirani prihodi u 2022. godini od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH iznose 1.214.630 KM i zajedno sa neutrošenim sredstvima iz 2021. godine čine ukupnu strukturu planiranih namjenskih sredstva za 2022. godinu u iznosu od 1.382.000 KM, ističe ministar Adnan Alagić.

Odluka o načinu i uslovima utroška budžetskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje precira raspodjelu sredstava ukupnog iznosa od 1.032.600 KM, a u svrhu sufinansiranja i finansiranja projekata i aktivnosti iz oblasti: građenja, prostornog uređenja, energetske efikasnosti, zaštite okoliša te subvencioniranja stambenog pitanja mladih.

Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova prezentovao je informaciju o stanju maloljetničke delikvencije na području USK-a za 2021.godinu. okoline. Usporedbom podataka iz 2021. sa 2017. godinom evidentno je da je smanjen broj krivičnih djela za 31 (ili 53,4 %), počinilaca za 41 (ili 57,7 %), mladih maloljetnika za 7 (ili 41 %), starijih maloljetnika za 29 (ili 62 %) i maloljetnih povratnika za 5 ili 71 %, navodi se u informaciji Ministarstva unutrašnjih poslova USK.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je odluku ousvajanju Programa utroška sredstava granta za Centar ,Duga” Kulen Vakuf iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022.godinu u iznosu od 50.000 KM za sufinansiranje troškova smještaja djece bez roditeljskog staranja.

Održana je i 320. sjednica Vlade USK na kojoj je razmatran i usvojen Program rada Vlade Unsko-sanskog za 2022. godinu te godišnji planovi rada ureda, samostalnih kantonalnih uprava i samostalnih kantonalnih upravnih organizacija za 2022. godinu.

Sukladno Uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine u godišnjem programu rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu nalazi se 33 programa iz Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godina te 26 programa iz programskih dokumenata i nadležnosti ministarstava.

Vezane objave
Unsko-Sanski kanton

Na GP Izačić do daljnjeg će se saobraćati samo jednom trakom

1 Minute čitanja
Ovim putem obavještavamo javnost da je Granična policija BiH, 8. septemba 2023. godine, zaprimila informaciju od MUP-a Republike Hrvatske da će se…
Unsko-Sanski kantonKultura

Kladuško ljeto 2023

1 Minute čitanja
“Kladuško ljeto 2023” počinje u subotu, 15. jula i trajaće do 5. augusta kada će manifestaciju zaključiti Krajiški teferič. Obuhvatit će brojne…
Unsko-Sanski kanton

Elvedin Sedić (PoMak) novi gradonačelnika Bihaća

1 Minute čitanja
PoMak je proglasio pobjedu svog kandidata za gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića. Iz ove stranke je došao i prethodni gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji…