Unsko-Sanski kanton

JAVNI POZIV-Subvencioniranje ruralnog razvoja za mlade USK

5 Minute čitanja
vlada unsko sanskog kantona

JAVNI POZIV za Ruralni razvoj- subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika do 35 godina , sa područja Unsko-sanskog kantona – ekonomski kod 614 500 KAP 010

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu, broj:03-017-4546 od 24.05. 2022. godine (u daljem tekstu:Odluka) i Uputstva za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2022.godinu, broj: 08-02-3271-5/22 od 31.05.2022. godine (u daljem tekstu:Uputstvo).

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

OPĆI KRITERIJI za subvenciju

Pravo na subvenciju ima fizičko lice i obrt (u daljem tekstu:klijent) koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

 • Podnosilac prijave je osoba (fizičko lice ili vlasnik obrta) starosne dobi zaključno sa 35 godina života.
 • Upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata, ( u daljem tekstu:RPG / RK) najkasnije 180 dana prije objave Javnog poziva sa ažuriranim podacima u RPG/RK zaključno sa 31.03.2022.godine.
 • Fizičko lice ili obrti koji nemaju dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza prema Kantonalnoj poreznoj upravi i poreznih obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu ili sklopljen sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH za 2021. godinu.
 • Fizičko lice ili obrti koji redovno ispunjavaju svoje dospjele obaveze po zaključenim ugovorima o robnim, robno-novčanim kreditima, zakupima i koncesijama sa Ministarstvom stiču pravo na ostvarivanje novčane podrške u skladu sa članom 7. stav 1. tačka 7. Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu.
 • Izjava da klijent nije koristio u zadnjih 5 godina nikakve subvencije u vidu novčanih sredstva iz Budžeta USK-a za osobe životne starosti do 35 godina
 • Klijent je dužan učestvovati sa vlastitim novčanim sredstvima minimalno sa 20 % vrijednosti prihvatljivih troškova

POSEBNI KRITERIJI

Prihvatljivi troškovi su:

 1. Nabavka novih poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja za iste
 2. Nabavka novih plastenika, staklenika, rashladnih komora, sušara za voće, povrća, ljekobilje i meso i mesne prerađevine; mašina za prvi stepen dorade, pakirnica, košnica, pčelinjih zajednica i vrcaljki za med
 3. Nabavka novih sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje i protivgradnu zaštitu

Iznos prihvatljivih troškova utvrđuje se bez PDV-a i carinskih troškova.

Navedeni prihvatljivi troškovi odnose se na period od 01.10. prethodne do 01.08.tekuće godine.

Osnov za izračunavanje podrške je dostavljena faktura koja se odnosi na prihvatljive troškove iz liste prihvatljivih troškova u periodu od 1.10. prethodne do 1.08. tekuće godine sa dokazom o uplati po fakturi dostavljenoj od strane dobavljača, a sve u skladu sa Zakonom o PDV-u

Visina subvencije iskazana kao udio podrške u prihvatljivim troškovima iznosi:

Maksimalno 80 % od iznosa fakture, a najviše do iznosa od 10.000,00 KM po klijentu.

Klijent može ostvariti pravo na subvenciju samo za jedan zahtjev u okviru jedne pojedine mjere prihvatljivih troškova po osnovu ovog Javnog poziva, kako slijedi:a); b) ili c).

Proporcionalno smanjenje u slučaju probijanja iznosa sredstava

Ako zbroj iznosa obračunate subvencije bude veći od iznosa sredstava utvrđenih Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona o o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu, broj:03-017-4546 od 31.05. 2022. godine, izvršit će se proporcionalno smanjenje svih odobrenih pojedinačnih iznosa podrške u okviru te mjere.

Potrebni dokumenti za subvencije ruralnog razvoja USK

 • Popunjen obrazac zahtjeva ZORR (u prilogu Javnog poziva)
 • Izvod iz CIPS-a ne stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva
 • Kopija lične karte
 • Izvod iz RPG/RK o sa datumom upisa i Ažurirana lista korištenja RPG/RK
 • Uvjerenja iz nadležnih poreskih uprava o izmirenim obavezama u prethodnoj godini
 • Ako klijent ima zaključene Ugovore o robnim, robno-novčanim kreditima, zakupima i koncesijama sa Ministarstvom dužan je dostaviti potvrdu o uredno izmirenim obavezama po osnovu istih
 • Izjava da klijent nije koristio u zadnjih 5 godina nikakve subvencije u vidu novčanih sredstva iz Budžeta USK-a za osobe životne starosti do 35 godina
 • Izjava klijenta da će dobivena sredstva namjenski koristiti i da neće izvršiti otuđenje predmeta subvencioniranja najmanje 3 godine od dana isplate subvencije po Rješenju za stavke navedene u prihvatljivim troškovima
 • Fakturu koja se odnosi na prihvatljive troškove iz liste prihvatljivih troškova u periodu od 1.10. prethodne do 1.08. tekuće godine u skladu sa Zakonom o PDV-u
 • Dokaz o uplati po fakturi od strane podnositelja iz tačke 10.
 • Potvrda banke o transakcijskom računu

Svi podneseni dokumenti trebaju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

SMJERNICE ZA PRIJAVU

Nakon objavljivanja Javnog poziva za podnošenje prijava, svi zainteresirani klijenti sa područja Unsko-sanskog kantona koji ispunjavaju opće i osnovne kriterije, mogu preuzeti obrasce za prijave u zgradi Vlade USK-a ili sa službene web stranice http://vladausk.ba.

Aplikacije se mogu dostaviti putem preporučene pošte, kurirske pošte ili lično na protokol Vlade Unsko-sanskog kantona, s tim da je na zatvorenoj koverti ispisana slijedeća adresa:

JAVNI POZIV

za Ruralni razvoj- subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika , sa područja Unsko-sanskog kantona u 2022. godini

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a Alije Đerzeleza 6

77000 Bihać

sa naznakom (NE OTVARAJ)

Zahtjev za podršku podnosi se na osnovu Odluke, Uputstva i Javnog poziva, odnosno obavještenja koje objavljuje Kantonalno ministarstvo na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona. i javnim medijima i glasilima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Javni poziv ostaje otvoren do 01.08.2022.godine od dana objavljivanja u javnim medijima, a biće objavljen na web stranici Vlade USK-a. i nedeljnom listu „KRAJINA“.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387/37316-142 ili e-mail poljoprivreda@vladausk.ba

Obrazac Zahtjeva (ZORR) prijave na Javni poziv za Ruralni razvoj- subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika , sa područja Unsko-sanskog kantona u 2022. godini i Obrazac izjave klijenta ( IK) mogu se preuzeti na stranici Vlade USK-a ili u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a.

MINISTAR

Sulejman Kulenović, dr.vet.med.

Vezane objave
Unsko-Sanski kanton

Na GP Izačić do daljnjeg će se saobraćati samo jednom trakom

1 Minute čitanja
Ovim putem obavještavamo javnost da je Granična policija BiH, 8. septemba 2023. godine, zaprimila informaciju od MUP-a Republike Hrvatske da će se…
Unsko-Sanski kantonKultura

Kladuško ljeto 2023

1 Minute čitanja
“Kladuško ljeto 2023” počinje u subotu, 15. jula i trajaće do 5. augusta kada će manifestaciju zaključiti Krajiški teferič. Obuhvatit će brojne…
Unsko-Sanski kanton

Elvedin Sedić (PoMak) novi gradonačelnika Bihaća

1 Minute čitanja
PoMak je proglasio pobjedu svog kandidata za gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića. Iz ove stranke je došao i prethodni gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji…