Trenutni izvještaj za vrijeme Cazin.

Izvještaj o vremenu Hidrometeorološki zavod FBiH

Izvor: Federalni hidrometeorološki zavod

Vremenska prognoza za sutra Hidrometeorološki zavod FBiH

Izvor: Federalni hidrometeorološki zavod

kompozit stat

Klima Cazin

Područje Cazina ima umjereno-kontinentalnu klimu sa dosta oštrim zimama i toplim ljetima, sa znatnim uticajem lokalnih uslova. Srednja godišnja temperatura zraka je 9,5 °C, sa godišnjom amplitudom temperature zraka od 20,6 °C. Najhladniji mjeseci su: januar, zatim decembar i februar, dok su najtopliji juli, august, te juni.